Zadzwoń +48 604 420 105 email wycena@ap-wycena.pl
Logo

OFERTA

Moje usługi są skierowane do: osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, banków, jednostek samorządu terytorialnego, Urzędów Skarbowych. Swoje usługi świadczę na terenie województwa łódzkiego, m.in. Bełchatów, Zelów, Łask, Pabianice, Piotrków Trybunalski i okolice.

Przedmiotem wyceny są:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki gruntu) 
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, budynki gospodarcze, inne budowle)
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości komercyjne (handlowe, biurowe, produkcyjne, magazynowe)
 • nieruchomości rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady)
 • nieruchomości leśne (lasy)
 • prawo użytkowania wieczystego
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • służebności: osobiste, gruntowe, przesyłu
 • nakłady na nieruchomość
 • maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem

Dla celów:


Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa, a szczególnie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023r. poz. 1832) oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności